Лисичка-сестричка и волк

Як була собі лисичка, да й пішла раз до однії баби добувать огню; ввійшла у хату да й каже: «Добрий день тобі, бабусю! Дай мені огня». А баба тільки що вийняла із печі пирожок із маком, солодкий, да й положила, щоб він прохолов; а лисичка се і підгледала, да тілько що баба нахилилась у піч, щоб достать огня, то лисичка зараз ухватила пирожок да і драла з хати, да, біжучи, весь мак із його виїла, а туда сміття наклала.

Прибігла на поле, аж там пасуть хлопці бичків. Вона і каже їм: «Ей, хлопці! Проміняйте мені бичка-третячка за маковий пирожок». Тії согласились; так вона їм говорить: «Смотріть же, ви не їжте зараз сього пирожка, а тоді уже розломите, як я заведу бичка за могилку; а то ви його ні за що не розломите». Бачите вже - лисичка таки собі була розумна, що хоть кого да обманить. Тії хлопці так і зробили, а лисичка як зайшла за могилу, да зараз у ліс і повернула, щоб на дорозі не догнали; прийшла у ліс да і зробила собі санки да й їде.

Коли йде вовчик: «Здорова була, лисичко-сестричко!» - «Здоров, вовчику-братику!» - «Де се ти узяла собі і бичка і санки?» - «Е! Зробила». - «Підвези ж і мене». - «Е, вовчику! Не можна». - «Мені хоть одну ніжку». - «Одну можна». Він і положив, да одїхавши немного і просить, щоби іще одну положить. «Не можна, братику! Боюсь, щоб ти саней не зламав». - «Ні, сестричко, не бійся!» - да і положив другую ніжку. Тілько що одїхали, як щось і тріснуло. «Бачиш, вовчику, уже і ламаєш санки». - «Ні, лисичко! Се у мене був орішок, так я розкусив». Да просить опять, щоб і третю ногу положить; лисичка і ту пустила, да тілько що опять одїхали, аж щось уже дужче тріснуло. Лисичка закричала: «Ох, лишечко! Ти ж мені, братику, зовсім зламаєш санки». - «Ні, лисичко, се я орішок розкусив». - «Дай же і мені, бачиш який, що сам їж, а мені і не даєш». - «Нема уже більше, а я б дав». Да і просить опять, щоб пустила положить і послідню ногу. Лисичка і согласилась.

Так він тілько що положив ногу, як санки зовсім розламались. Тоді вже лисичка так на його розсердилась, що і сама не знала щоб робила! А як отошло серце, вона і каже: «Іди ж, ледащо! Да нарубай дерева, щоб нам опять ізробить санки; тільки рубавши кажи так: «Рубайся ж, дерево, і криве і пряме». Він і пішов да й каже усе: «Рубайся ж, дерево, усе пряме да пряме!» Нарубавши і приносить; лисичка увидала, що дерево не таке, як їй нужно, опять розсердилась. «Ти, - говорить, - не казав, видно, так, як я тобі веліла!» - «Ні, я усе теє казав, що ти мені казала». - «Да чомусь не таке рубалось? Ну, сиди ж ти тут, а я сама піду нарубаю», - да і пішла у ліс.

А вовк дивиться, що він сам остався; узяв да проїв у бичка дірку да виїв усе в середині, а напускав туда горобців да ще соломою заткнув, поставив бичка, а сам і втік. Аж лисичка приходить, зробила санки да й сіла і стала поганять: «Гей, бичок-третячок!» Тілько він не везе. От вона встала, щоб поправить: може, що не так запряжено; да, не хотячи, одоткнула солому, а оттуда так і сипнули горобці летіти. Вона уже тоді побачила, що бичок неживий; покинула його да й пішла.

Легла на дорозі, аж дивиться - їде мужик з рибою; вона і притворилась, що здохла. От мужик і говорить: «Возьму я оцю лисицю, обдеру да хоть шапку собі зошью». Узяв да і положив ззаді у воза. Вона замітила, що мужик не смотрить, стала ногами викидувать рибу з воза, а когда побачила, що навикидала уже багато, тоди потихесеньку і сама злізла; сіла біля риби да і їсть собі, - коли біжить опять той самий вовчик.

Побачивши, що вона їсть рибу, прибіг до їй да й каже: «Здорово була, лисичко-сестричко! Де се ти набрала стільки риби?» Вона каже: «Наловила, вовчику-братику!» А собі на думці: «Подожди, і я зроблю з тобою таку штуку, як і ти зо мною». - «Як же ти ловила?» - «Так, вовчику, уложила хвостик в ополонку, вожу тихенько да й кажу; ловися, рибка, мала і велика! Коли хочеш, то і ти піди, налови собі». Він побіг да зробив так, як казала лисичка. А лисичка стала за деревом да й дивиться; коли у вовчика зовсім хвостик примерз, вона тоді побігла в село да й кричить: «Ідіть, люди, вбивайте вовка!» Люди набігли з кольями да і убили його.